Improve in tijden van Corona

Improve in tijden van Corona

Nadat we half maart de deuren moesten sluiten vanwege de coronacrisis, kon ik gelukkig vanaf 11 mei weer aan de slag. Gelukkig voor mezelf, maar zeker ook voor mijn cliënten. Want mijn agenda stroomde snel vol, een teken dat veel mensen behoefte hadden om geholpen te worden door Improve Physiotherapy.

Nu de praktijk weer draait, ben ik uiteraard zeer zorgvuldig met de voorzorgsmaatregelen die door onze beroepsvereniging KNGF zijn opgelegd. Zo moet er eerst online contact zijn met de cliënten om te kijken of online begeleiding genoeg is. Als dat niet zo is, wordt een afspraak ingepland. In de meeste gevallen, zo is mijn sterke overtuiging, ligt de meerwaarde van fysiotherapie echter wel in het een-op-eencontact. Het is in mijn ogen onmogelijk om vakkundig te testen en te behandelen vanachter een beeldscherm. 

Daarom nodig ik mijn cliënten vrijwel allemaal uit om naar de praktijk op Sportcentrum De Bongerd te komen. Bijkomend voordeel bij Improve Physiotherapy is dat het grootste gedeelte van het cliëntenbestand bestaat uit studenten en werknemers van de WUR. Ook komen er veel leden van diverse studentensportverenigingen. De meesten van hen vallen niet in de risicogroepen en hebben een rationele kijk op de situatie. Uiteraard werk ik wel volgens de richtlijnen van KNGF en RIVM met persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook verzoek ik bezoekers om niet plaats te nemen in de reguliere wachtkamer. Ik vraag iedereen om buiten te wachten en ik haal ze op zodra de vorige cliënt weer vertrokken is. Bij Improve Physiotherapy werken we dus ook in tijden van Corona veilig en effectief aan jouw herstel.

ENGLISH

Improve in times of Corona

After having to close the physiotherapy clinic due to the corona crisis, I was happy to get back to work from the 11th of May. Happy for myself, but definitely for my clients as well. The fact that my schedule was fully booked quite fast, showed that a lot of people had the need to be helped by Improve Physiotherapy

Now that the practice is running again, I am taking the necessary precautions of the professional association KNGF. According to the KNGF we must have online contact with the clients first, to see if we can help clients online. If that is not the case, we will make an appointment. In most cases, the way I see it, the added value of physiotherapy lies in the one-on-one contact. In my opinion it is impossible to professionally test and treat clients from behind a display.

That’s why I invite almost all of my clients to come to the practice in Sports Centre de Bongerd. An additional benefit at Improve Physiotherapy is that most of the clients are students an employees of WUR and members of student sports associations. Most of them are not in the risk groups and have a rational view on the situation. Of course I work following the regulations of the KNGF and RIVM with personal protection gear. Also I ask visitors not to use the regular waiting room. I ask everybody to wait outside and I will invite people in when the previous person is has left. At Improve Physiotherapy we work safely and effective on your recovery.